ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

__

 


 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ


ПРИСВЯЧЕНА 105-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА                                    Я.Д. КІРШЕНБЛАТА

 

 

 

 

 

ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

 

5-6 жовтня 2017 рокуВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Оргкомітет всеукраїнської науково-практичної конференції

Фізіологія і патологія нейроімуноендокринної регуляції

має честь запросити Вас взяти участь у її роботі. Ми будемо раді вітати Вас у ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет "

05-06 жовтня 2017 р.

Конференція включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій,  які проводитимуться у 2017 році.

 

Мета конференції – вшанування пам’яті професора Я.Д. Кіршенблата; формування основних завдань нейроімуноендокринології і наукових напрямів на найближчі роки; оптимізація підготовки молодих учених.

 

З найкращими побажаннями - оргкомітет

 

 

НАУКОВА тематика КонференціЇ:

1.                      Молекулярні та клітинні механізми нейроімуноендокринної регуляції гомеостазу.

2.                      Нейроімуноендокринна регуляція репродукції та адаптації.

3.                      Онтогенетичні аспекти нейроімуноендокринної регуляції.

4.                      Хроноритмологічні аспекти нейроімуноендокринної регуляції.

5.                      Нейроімуноендокринна регуляція морфогенезу.

6.                      Нейроімуноендокринна взаємодія в нормі та при патології.

 

 

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

§  виступ із доповіддю;

§  стендова доповідь;

§  публікація.

 

§ Доповідь:

§ - усна  – до 15 хв.

§ - презентація стенда – до 5 хв.;

§ -  виступ в обговоренні    до 5 хв.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

 

Оргкомітет забезпечує можливість мультимедійної презентації.

 

Наукові матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

 


ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАТЕРІАЛІВ ПРОСИМО ДОТРИМУВАТИСЯ ВИМОГ:

1.                До друку приймаються тези доповідей, написані державною, російською або англійською мовами, підписані авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи.

2.                Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 2 см. Параметри форматування: розмір шрифту – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.

3.                Структура роботи (тези): УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи де працює чи навчається автор, місто, текст.

4.                При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; узагальнені висновки; ключові слова.

Вартість публікації 100 грн. за тези обсягом до 2 сторінок та додатково - 50 грн. за кожну наступну сторінку.Зразок оформлення:УДК:

Інтенсивність вільнорадикальних процесів та активність антиоксидантних ферментів у лімбіко-гіпоталамічних структурах ….

Савчук Т.П.

Кандидат медичних наук, асистент кафедри фізіології,

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці

Текст роботи

Ключові слова:

Надсилати необхідно 2 примірники тез  у друкованому вигляді (один примірник підписаний авторами ), анкету учасника та копію квитанції про оплату  на адресу: 58001 м.Чернівці, вул. Героїв майдану, 52 (до вимоги) на ім’я Повар Мирослави Анатоліївни.

 

Електронну версію публікації, анкету учасника та копію квитанції про оплату надсилати окремими файлами на електронну адресу - phyziology@bsmu.edu.ua

(зразок назви файлів: Петренко_тези; Петренко_квитанція; Петренко_анкета)

 

Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредагований автором. Оргкомітет не несе відповідальності за помилки авторів. Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики, та які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватися не будуть.

 

Анкету учасника, два примірники тез, квитанцію про сплату вартості публікації надішліть, будь-ласка, на електронну адресу оргкомітету

до 20.08. 2017 року.

 

Оплату за публікацію та оргвнесок учасника переказувати на картковий рахунок:

 

Одержувач платежу – Остапчук Марія Іванівна

Банківські реквізити: ОЩАДБАНК    4790700002063171

 

Організаційний внесок

Розмір організаційного внеску для учасників конференції становить 400 грн. Активні учасники конференції забезпечуються збірником матеріалів та сертифікатом.

 

Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються під час реєстрації.ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:

Місце проведення конференції:

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет» 2 поверх «Конференц-зал»

(58000, Чернівці, пл. Театральна, 2)

 

Голова оргкомітету: ректор Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» професор Бойчук Тарас Миколайович.

 

Контактні особи з питань участі в конференції:

Ткачук Світлана Сергіївна, тел. (050) 528-68-10.

Ясінська Олена Вікторівна, тел. (095) 204-43-05.

Анохіна Світлана Іванівна, (050) 512-78-77.

 

 

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ:

Оргкомітет всеукраїнської науково-практичної конференції “Фізіологія і патологія нейроімуноендокринної регуляції ”, кафедра фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата,

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» пл. Театральна, 2  Чернівці, 58002,

Тел. (0372) 52-67-29.

 

 

 

 

 

Прохання за 1 міс. до початку конференції підтвердити свою участь, за 2 тижні – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.

 

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище ____________________________________________

Ім’я        ______________________________________________

По батькові           _____________________________________

Науковий ступінь _____________________________________

Вчене звання _________________________________________

Посада _______________________________________________

Назва організації /установи ________________________________________________________

Тема доповіді: ___________________________________________

Співавтори ______________________________________________

_________________________________________________________

Електронна адреса для  переписки

________________________________________________________

Контактний телефон _____________________________________

Форма участі у форумі (відмітити позначкою):

усна доповідь  

 

стендова доповідь

 

тільки публікація

 

 

Потреба в технічних засобах презентації (відмітити позначкою):

мультимедійний проектор 

 

 

Інше ____________________________________

 

Прошу зарезервувати для мене _______ місць у   готелі з “_____” _______________ 2017 р.   по “_____” _______________ 2017 р.

 

 

 

 

Дата ________ Підпис ________________

 

 


              

ĉ
Ясінська Олена Вікторівна (БДМУ, Чернівці),
7 серп. 2017 р., 08:49
ĉ
Ясінська Олена Вікторівна (БДМУ, Чернівці),
7 серп. 2017 р., 09:01
Comments