ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

__

 


 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ


ПРИСВЯЧЕНА 105-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ПРОФЕСОРА   Я.Д. КІРШЕНБЛАТА

 

 

 

 

 

ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

 

5-6 жовтня 2017 рокуВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Оргкомітет всеукраїнської науково-практичної конференції

Фізіологія і патологія нейроімуноендокринної регуляції

має честь запросити Вас взяти участь у її роботі. Ми будемо раді вітати Вас у ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет "

05-06 жовтня 2017 р.

Конференція включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій,  які проводитимуться у 2017 році.

 

Мета конференції – вшанування пам’яті професора Я.Д. Кіршенблата; формування основних завдань нейроімуноендокринології і наукових напрямів на найближчі роки; оптимізація підготовки молодих учених.

 

З найкращими побажаннями - оргкомітет

 

 

НАУКОВА тематика КонференціЇ:

1.                      Молекулярні та клітинні механізми нейроімуноендокринної регуляції гомеостазу.

2.                      Нейроімуноендокринна регуляція репродукції та адаптації.

3.                      Онтогенетичні аспекти нейроімуноендокринної регуляції.

4.                      Хроноритмологічні аспекти нейроімуноендокринної регуляції.

5.                      Нейроімуноендокринна регуляція морфогенезу.

6.                      Нейроімуноендокринна взаємодія в нормі та при патології.

 

 

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

§  виступ із доповіддю;

§  стендова доповідь;

§  публікація.

 

§ Доповідь:

§ - усна  – до 15 хв.

§ - презентація стенда – до 5 хв.;

§ -  виступ в обговоренні    до 5 хв.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

 

Оргкомітет забезпечує можливість мультимедійної презентації.

 

Наукові матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому науковому виданні "Клінічна та експериментальна патологія".

 


ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАТЕРІАЛІВ ПРОСИМО ДОТРИМУВАТИСЯ ВИМОГ:

1.                До друку приймаються тези доповідей, написані державною, російською або англійською мовами, підписані авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника підрозділу.

2.                Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 2 см. Параметри форматування: розмір шрифту – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.

3.                Структура роботи (тези): УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи де працює чи навчається автор, місто, текст.

4.                При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; узагальнені висновки; ключові слова.

Вартість публікації 100 грн. за тези обсягом до 2 сторінок та додатково - 50 грн. за кожну наступну сторінку.Зразок оформлення:УДК:

Інтенсивність вільнорадикальних процесів та активність антиоксидантних ферментів у лімбіко-гіпоталамічних структурах ….

Савчук Т.П.

Кандидат медичних наук, асистент кафедри фізіології,

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці

Текст роботи

Ключові слова:

Надсилати необхідно 2 примірники тез  у друкованому вигляді (один примірник підписаний авторами ), анкету учасника та копію квитанції про оплату  на адресу: 58001 м.Чернівці, вул. Героїв майдану, 52 (до вимоги) на ім’я Повар Мирослави Анатоліївни.

 

Електронну версію публікації, анкету учасника та копію квитанції про оплату надсилати окремими файлами на електронну адресу - physiology@bsmu.edu.ua

(зразок назви файлів: Петренко_тези; Петренко_квитанція; Петренко_анкета)

 

Рукопис повинен бути ретельно перевірений та відредагований автором. Оргкомітет не несе відповідальності за помилки авторів. Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики, та які не відповідають зазначеним вище вимогам, публікуватися не будуть.

 Увага! Термін реєстрації та подання матеріалів продовжено до 15.09.2017 року.

Анкету учасника, два примірники тез, квитанцію про сплату вартості публікації надішліть, будь-ласка, на електронну адресу оргкомітету

до 15.09. 2017 року.

 

Оплату за публікацію та оргвнесок учасника переказувати на картковий рахунок:

 

Одержувач платежу – Остапчук Марія Іванівна

Банківські реквізити: ОЩАДБАНК    4790700002063171

 

Організаційний внесок

Розмір організаційного внеску для учасників конференції становить 400 грн. Активні учасники конференції забезпечуються збірником матеріалів та сертифікатом.

 

Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються під час реєстрації.ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:

Місце проведення конференції:

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет» 2 поверх «Конференц-зал»

(58000, Чернівці, пл. Театральна, 2)

 

Голова оргкомітету: ректор Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» професор Бойчук Тарас Миколайович.

 

Контактні особи з питань участі в конференції:

Ткачук Світлана Сергіївна, тел. (050) 528-68-10.

Ясінська Олена Вікторівна, тел. (095) 204-43-05.

Анохіна Світлана Іванівна, (050) 512-78-87.

 

 

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ:

Оргкомітет всеукраїнської науково-практичної конференції “Фізіологія і патологія нейроімуноендокринної регуляції ”, кафедра фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата,

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» пл. Театральна, 2  Чернівці, 58002,

Тел. (0372) 52-67-29.

 

 

 

 

 

Прохання за 1 міс. до початку конференції підтвердити свою участь, за 2 тижні – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.

 

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище ____________________________________________

Ім’я        ______________________________________________

По батькові           _____________________________________

Науковий ступінь _____________________________________

Вчене звання _________________________________________

Посада _______________________________________________

Назва організації /установи ________________________________________________________

Тема доповіді: ___________________________________________

Співавтори ______________________________________________

_________________________________________________________

Електронна адреса для  переписки

________________________________________________________

Контактний телефон _____________________________________

Форма участі у форумі (відмітити позначкою):

усна доповідь  

 

стендова доповідь

 

тільки публікація

 

 

Потреба в технічних засобах презентації (відмітити позначкою):

мультимедійний проектор 

 

 

Інше ____________________________________

 

Прошу зарезервувати для мене _______ місць у   готелі з “_____” _______________ 2017 р.   по “_____” _______________ 2017 р.

 

 

 

 

Дата ________ Підпис ________________

 

 


              

Ċ
Ясінська Олена Вікторівна (БДМУ, Чернівці),
4 жовт. 2017 р., 06:37
ĉ
Ясінська Олена Вікторівна (БДМУ, Чернівці),
7 серп. 2017 р., 09:01
Ċ
Ясінська Олена Вікторівна (БДМУ, Чернівці),
9 жовт. 2018 р., 02:50
Ċ
Ясінська Олена Вікторівна (БДМУ, Чернівці),
9 жовт. 2018 р., 02:50
Comments