Склад кафедри

Колектив кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата
Ткачук Світлана Сергіївні

д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізіології БДМУ

Народилася 14.01.1952 року в селі Селище Сокирянського району Чернівецької області.  Закінчила Чернівецький державний медичний інститут у 1975 році. Після проходження інтернатури працювала лікарем-ендокринологом Рокитнянської ЦРЛ.  У 1981 р закінчила аспірантуру з нормальної фізіології. Під керівництвом проф.Я.Д.Кіршенблата та О.Г.Резнікова виконала і захистила кандидатську дисертацію "Участие холино-и адренореактивных звеньев в механизмах передачи влияний миндалевидных ядер на яичники". Працювала асистентом, згодом – доцентом кафедри нормальної фізіології. У 2000 р захистила докторську дисертацію “Нейроендокринні та біохімічні механізми порушень стрес-лімітуючої та стрес-реалізуючої систем мозку у щурів з синдромом пренатального стресу” за спеціальністю 14.03.04 -  патологічна фізіологія. З 2001р – професор кафедри нормальної фізіології, з 2005- завідувач кафедри фізіології.

Основний напрямок наукових досліджень – механізми нейроімуноендокринної регуляції функцій організму. Наукові дослідження розпочато в 1979 р. під керівництвом проф. Я.Д.Кіршенблата. Нового спрямування наукові дослідження дістали під керівництвом чл.-кор. НАН і АМН України О.Г.Резнікова.  Керівник семи захищених та 5 запланованих кандидатських дисертацій.

За результатами наукової роботи опубліковано більш, ніж 200 робіт, у т.ч. 3 монографії, 4 навчально-методичних посібники.

Член вченої ради БДМУ, член спеціалізованих вчених рад Д 58.601.01 при Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського та К 76.600.02  при Буковинському  державному медичному університеті, член правління патофізіологів України.

Професор Ходоровський Георгій Іванович

– доктор медичних наук, професор кафедри.

(тимчасово не працює на кафедрі)професор Швець Валентин Іванович

– доктор біологічних наук, професор кафедр,відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі.

Доцент Тимофійчук Інга Романівна

– кандидат медичних наук, доцент кафедри.Доцент Анохіна Світлана Іванівна

– кандидат медичних наук, доцент кафедр,

відповідальна за наукову роботу кафедри


 
 Доцент Ясінська Олена Вікторівна
– кандидат медичних наук, доцент кафедри.Гордієнко Віктор Веніамінович

– кандидат медичних наук, доцент кафедри.Семененко Світлана Богданівна

 –кандидат біологічних наук, доцент кафедри.Повар Мирослава Анатоліївна – асистент кафедри.
Савчук Тетяна Павлівна

 – кандидат медичних наук, асистент кафедри.Анцупова Віта Вячеславівна - кандидат медичних наук, асистент кафедри.
Дудка Євгенія Анатоліївна – асистент кафедри.Боштан Софія Володимирівна

-асистент кафедри

Кисилиця Сергій Олександрович

-асистент кафедри

Агафонова Олександра Віталіївна

-асистент кафедри

Штефанюк Віталія Іванівна

-асистент кафедри

Остапчук М.І. – старший лаборант кафедри.


Мотрук Марія Павлівна– старший лаборант кафедри.