Нормативні документи

-Закони України

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про освіту»

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти (Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1187) в редакції постанови

Нормативно-правові акти МОЗ України та МОН України


Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників (Лист МОНУ №1/9-382 від 29.07.2014 р.)

Наказ МОН України № 450 від 07.08.2002 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»

Нормативно-правові Буковинського державного медичного університету»

Положення про організацію освітнього процесу

Правила внутрішнього розпорядку ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» в умовах провадження ЄКТС організації навчального процесу

Положення про кафедру

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Кодекс етики

-       Положення про порядок відпрацювання пропущених та незарахованих занять (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/reworks.pdf);

-       Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/polozhennya-pro-apelyacziyu-rezultativ-pidsumkovogo-kontrolyu-znan.pdf);

-       Кодекс академічної доброчесності (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf);

-       Морально-етичний кодекс студентів (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/ethics_code.docx);

-       Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/antiplagiat-1.pdf);


Comments