Студентський гуртокКуратор СНГ кафедри (для українських та іноземних студентів) – доцент кафедри фізіології ім.Я.Д. Кіршенблата Семененко Світлана Богданівна, кандидат біологічних наук, доцент,  e-mail: semenenko.svіtlana@bsmu.edu.ua

 

Працює на кафедрі фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата з 2007 року. У 2012 році  захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: «Патофізіологічні механізми порушень хроноритмічної організації функцій нирок за умов блокади монооксиду нітрогену на тлі гіпо- та гіперфункції шишкоподібної залози».   Відповідальна за виховну роботу на кафедрі, за розділ “Фізіологія центральної нервової системи”, з якого підготовлені методичні розробки та вказівки для всіх спеціальностей та самостійної позааудиторної роботи студентів. Є головою студентського наукового гуртка кафедри та головним куратором медичного факультету №4 .Староста гуртка –Борейко Олексій Сергійович, медичний факультет №1, 2 курс, 1 група, спеціальність «Медицина»,
 e-mail: olexiyboreiko@gmail.com


Інформація в кількісному показнику про студентів-гуртківців

медичний  №1

медичний  №2

медичний  №3

медичний  №4

стоматологічний

фармацевтичний

коледж БДМУ

лікувальна

справа

лікувальна

справа

лікувальна

справа

педіатрія

медична

психологія

 

 

 

 

 

 

10

2

13

-

-

 

3

-

 

-

 

Звіт про роботу Студентського наукового гуртка кафедри фізіології ім.Я.Д. Кіршенблата 

План роботи СНГ кафедри фізіології ім.Я.Д. Кіршенблата на 2020-2021н.р. 

Список студентів гуртківців 2020-2021 н.р.