Студентський гуртокГолова студентського наукового гуртка кафедри к. мед. наук доцент Семененко Світлана Богданівна

 

Працює на кафедрі фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата з 2007 року. У 2012 році  захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: «Патофізіологічні механізми порушень хроноритмічної організації функцій нирок за умов блокади монооксиду нітрогену на тлі гіпо- та гіперфункції шишкоподібної залози».   Відповідальна за виховну роботу на кафедрі, за розділ “Фізіологія центральної нервової системи”, з якого підготовлені методичні розробки та вказівки для всіх спеціальностей та самостійної позааудиторної роботи студентів. Є головою студентського наукового гуртка кафедри та головним куратором медичного факультету №4 .

Керівник наукового гуртка – доцент кафедри фізіології Семененко С.Б.

Староста гуртка –Рудницька Л.Р. – 3 курс, 1 група, спеціальність «педіатрія».